Beslut uppskjutet till 9 sept

Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) beslöt i måndags att skjuta upp beslutet om riktlinjer för byggplanerna till deras nästa möte, 9 sept.

AU består av några av de mest tongivande politikerna. De förbereder besluten på kommunstyrelsens möten.

Marielunds vänner har påpekat för AU att vi tycker det är olämpligt att fatta ett beslut så snart. Riktlinjerna är så formulerade att de låser planarbetet till Marielund utan att ta något större perspektiv, vilket vi tycker är dumt. En annan anledning är att politikerna fått för lite tid att läsa och ta ställning till riktlinjerna. Kommunens utredning om byggnadskulturen är klar men ännu inte tillgänglig att läsa för politikerna.