Föreningens skrivelse

Ett stort antal skrivelser från organisationer och privatpersoner har kommit in till Uppsala komun med anledning av förslaget till planprogram. Själva samrådsmötena var något röriga. Information kring det första mötet 6 maj gick ut som det skulle, men det andra mötet 25 maj var det nog många som missade, det gick inte ut någon inbjudan utan man fick själv leta reda på en länk som var svår att hitta.

Föreningens arbetsgrupp satte samman en skrivelse som du kan läsa på denna länk.