Sammanställning av 281 skrivelser

Våren 2021 presenterades ett förslag på utbyggnad av Marielund som byggde på tidigare försök till programarbeten. Under samrådet i maj kom det in en imponerande mängd skrivelser från remissinstanser, organisationer och privatpersoner. Vi i styrelsen ville få en bild av vad som kommit in och vi var fem personer som satte igång att läsa. Självklart ska någon på kommunen läsa allt och göra en sammanställning, men tiden gick och vi har inte sett något. Vi skrev därför själva en sammanställning som vi också delat till några tjänstemän och politiker på kommunen.

281 skrivelser finns registrerade i kommunens diarie, ibland kan det vara samma dokument i två versioner och ibland kan en person hört av sig mer än en gång. Men oavsett, det är en stor mängd dokument och ett stort engagemang. Det överväldigande antalet skrivelser är emot en utbyggnad. Förutom markägarna hittade vi bara ett par enstaka privatpersoner som talade för en utbyggnad. Dessa personer är inga som bor i området och är inga vi hört talas om. Ett par remissinstanser är neutrala eftersom de inte kan uttala sig i frågan.

Kritiken mot förslaget var massiv. De kritiska punkterna har varit allt från faktafel och slarv i förslaget till brister i den demokratiska processen för planprocessen. Många klagar förstås på att kulturmiljön Marielund förvandlas till en modern stadsdel. Det är tydligt att det inte finns något nämnvärt samhällsintresse att bygga i Marielund, den stora drivkraften är markägare som kan tjäna stora pengar på att omvandla skogsmark till tomtmark. Ur ett kommunalt perspektiv kommer den tyngsta kritiken från Uppsala Vatten AB. Att dra vatten och avlopp till en utbyggnad är mycket dyrt. Den ökade kostnaden drabbar inte markägarna eller de som flyttar in i ”Ny-Marielund”. Istället är det alla andra medborgare i kommunen som får stå för notan.

Här hittar du sammanställningen av alla skrivelser om planförslaget för Marielund 2021.