Gigantisk solcellspark vid Funbo?

Ett företag som heter HeliosNordic driver på för att få bygga en mycket stor solcellspark kring Funbo kyrka och på ängarna söderut kring Lennakattens järnväg. Det skulle påverka intrycket av området kraftigt, exempelvis om man åker tåg, cykel, buss eller bil till Marielund.

Länsstyrelsen har redan sagt nej till delar av förslaget, men företaget har överklagat beslutet. Styrelsen för Marielunds vänner har tittat på förslaget och konstaterat att det är placerat så att det stör maximalt. Aktuell markägare har andra marker som skulle störa allmänheten betydligt mindre.

Du har chansen att prata med dom på ett så kallat ”samråd” 8 och 9 november mellan kl. 11:00 och 15:00 eller mellan kl. 15:00 och 19:30, maila samrad@heliosnordic.com och anmäla dig!

Maila också samrad@heliosnordic för att få all information (samrådsunderlaget)