Nytt förslag på Marielund som förort 

I slutet på förra året fick markägarna se det nya förslaget på planprogrammet och det kom upp i plan- och byggnadsnämnden den 15 dec. Vi i styrelsen ska få träffa ansvarig projektledare på kommunen i januari och lyssna på hur han tänkt och hur den politiska processen går. I grunden är förslaget samma som vi fått höra om i drygt 14 år nu. Det är ett par större markägare som driver på för att få omvandla skogen till något mycket mer lukrativt: tomtmark.

Förslaget i korthet: Förslaget visar ett alternativ (inte tre som förra förslaget). Mycket känns igen från förr. Storleksordningen är ungefär densamma som i tidigare förslag, drygt 500 nya bostäder med 1000–2000 invånare. En ny väg tvärs igenom skogen som i väst-östlig riktning mellan 282 och den äldre bebyggelsen vid sjön. Skola är inplanerad mellan Källtorp och Lövstahagen. Jämfört med tidigare så är bebyggelsen tätare närmare 282 med flervåningshus.

Här hittar du filerna:
https://marielund.files.wordpress.com/2023/01/planprogram_marielund_2022-12-06.pdf
https://marielund.files.wordpress.com/2023/01/samradsredogorelse_marielund_2022-12-06.pdf

Vad kan du göra? Läsa och tycka till, ställ frågor till ansvarig tjänsteman om processen:
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/marielund/

och kontakta dina politiker, här hittar du länkar till respektive parti:
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/ledning/kommunfullmaktige/?selectedyear=2023

Har du förslag på vad föreningen ska göra? Maila marielund2008@hotmail.com